Lisowcie 130A | Prochowice

Deska tarasowa

Deska tarasowa wykonana jest z selekcjonowanego modrzewia , ryflowana.