Lisowcie 130A | Prochowice

Tarcica dla stolarzy

Tarcica sucha, n.o. w klasie 1.
Posiadamy w ciągłej sprzedaży grubości:
-25 mm
-28 mm
-32 mm